Hem / Kontakt / Disciplinnämnd

Disciplinnämnd

Årstmötet 2021 valde att bilda en gemensam disciplinnämnd för de tre regionerna Mitt, Norr och Öst.
Bakgrunden till förslaget är att öka likabehandlingen mellan regionerna, minska risken för att jävsituation uppstår samt att erbjuda de enskilda ledamöterna en jämnare arbetsbelastning.
Samtliga ledamöter väljs för tävlingssäsongen 2021/2022 och 2022/2023

Ordförande 
Stefan Fagerbring kontaktperson Öst 

Ledamot
Niklas Starå  Öst

Ledamot
Anna Medin Öst 

Ledamot
Wolgart Alm Öst

Ledamot 
Susanne Westin Öst

Ledamot 
Pierre Grubbstöm kontaktperson Mitt

Ledamot 
Eva Morén Mitt

Ledamot 
Niklas Lundgren kontaktperson Norr 

Ansvarig och adjungerad
Mathias Törnblom