Hem / Egna nyheter / Nu finns det återstartsstöd för föreningar att söka!

Nu finns det återstartsstöd för föreningar att söka!

Läs mer om hur ni som förening kan söka pengar för exempelvis rekrytering eller för att starta nya handbollsformer.

Tillsammans inom svensk handboll genomförde vi vårt gemensamma projekt och handbollsmanifestation Handboll NU som kick-off inför säsongen för att visa upp vår sport för så många som möjlig igen efter nedstängningen och nu öppnar vi ansökan för återstartsstöd till föreningarna för att ge en större möjlighet till både återrekrytering och nyrekrytering av spelare, ledare och domare till svensk handboll och möjlighet för föreningen att skapa nya verksamhetsformer. 

Ansökan görs i IdrottOnline. 

Svenska Handbollförbundets återstartsstöd 2021-2022   

Projektstödet går att söka under perioden 12/11 2021 till den 28/2 2022. Totalt finns 4 400 000 kr avsatta att söka och projekten är uppdelade till två olika insatsområden: 

Återstart/återta (10 000 kr/projekt)Nya områden (20 000 kr/projekt) 

Projektbidrag betalas löpande till dess att medlen är slut. En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före flera projekt till en och samma förening. 

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. En förening kan endast söka ett nytt återstartsstöd efter det att pågående projekt är genomfört och slutredovisat. 

Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.     

Åter- och nystart: behålla och rekrytera – maximalt 10 000 kr 

Riktade insatser inom ramen för föreningens pågående, löpande verksamhet för att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år.

För förening nya områden, ny verksamhet – maximalt 20 000 kr 

Aktivitet som är ny för föreningen i syfte att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år till idrotten och handbollen.Det kan exempelvis handla om verksamhet/aktivitet i för föreningen ett nytt geografiskt område, uppstart av en ny aktivitet som man tidigare inte bedrivit i föreningen, till exempel uppstart av klasshandboll, prova på verksamhet, nya verksamheter såsom beachhandboll, parahandboll eller nya verksamheter för att rekrytera domare och så vidare. 

Välkommen att höra av dig direkt till This is a mailto link för att ställa frågor eller om ni behöver bolla idéer för olika projekt.

 

Det går också bra att kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare:

Tony Carlsson 
This is a mailto link