Hem / Egna nyheter / Vilka rutiner har ni för att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar?

Vilka rutiner har ni för att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar?

Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Detta är en viktig brottsförebyggande åtgärd för att skapa trygga och säkra miljöer för alla barn och unga.

Hos polisen tas det emot ungefär 800 000 begäran om registerutdrag varje år. I dagarna har polisen lanserat en e-tjänst där du själv med hjälp av e-legitimering (till exempel Bank-ID) enkelt begär utdrag ur belastningsregistret. Enklare för dig, effektivare för polisens handläggare.

Detta är ett smidigt sätt och underlättar handläggningen för alla.

Informera gärna om detta till de som är engagerade som tränare/ledare eller har andra uppdrag i er förening. 

Läs mer och börja använd e-tjänsten här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/