Hem / Handbollförbundet Öst / Strategi 2023

Strategi 2023

Handboll i Öst – ett självklart val från liten till eliten 

Synlighet  

Målbild - att öka rekryteringen till handbollen 

Fysisk marknadsföring​  
Visa upp handbollen, förbundet och föreningarna externt inom distriktet.  

Handbollspolitik​  
Vara representerade i relevanta organisationer, beslutsorgan och referensgrupper såsom Svenska Handbollförbundet, RF-SISU samt samverka med andra stora SDF i distriktet. 
Bearbeta kommuner inom distriktet och vara en viktig röst för handbollen inom idrotten. ​  

Digital marknadsföring​  
Sprida alla delar av verksamheten löpande i de digitala kanalerna. ​  

Rörlig bild och ljud​  
Sprida och skapa nytt rörligt material och ljud för de digitala kanalerna. ​  

Förbunds- och föreningsutveckling  

Målbild - att skapa förutsättningar för olika samverkansformer med olika organisationer.  

Föreningsnätverk​  
Förbundet ska skapa förutsättningar för olika nätverk mellan föreningarna i distriktet.  

Sponsorer och partners​  
Förbundet ska verka för att ta mer plats i den kommersiella idrottsarenan genom att samarbeta med näringslivet i nya former.  
Förbundet ska attrahera och initiera samarbeten med sponsorer, se över ramavtal, rabatter och samlingsavtal för förbundet och dess föreningar.  

Service och tjänster​  
Förbundet ska verka för att skapa lättillgänglig och relevant service och kompetensutveckling för föreningarna. Det kan ske i egen regi men också i samverkan med RF-SISU.   

Motivation och inspiration​  
Skapa lättillgänglig och relevant kompetensutveckling för liten till eliten. ​  

Handbollsutveckling  

Målbild – att attrahera, utveckla och behålla fler spelare, ledare, domare och funktionärer   

Alternativa handbollsformer​  
Förbundet ska initiera och/eller arrangera fler former av handboll samt arrangera flera varianter på seriespel.   

Spelarutveckling  
Stötta föreningarna att skapa bättre förutsättningar för bredd och elitverksamhet.   

Ledar- och tränarutbildning   
Säkerställa att barn och ungdomar får en engagerande och utvecklande handbollsmiljö genom att erbjuda attraktiva och inspirerande utbildningar. ​   

Domar- & funktionärsutveckling​  
Få fler nya och behålla nuvarande domare och funktionärer.   

 

POSTADRESS
Handbollförbundet Öst
Box 11016, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS
Idrottens hus
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

E-post: This is a mailto link
Faktura: This is a mailto link
Bankgiro: 206-3469
Organisationsnummer: 802001-3499

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgTwitter_vit.svgLinked_vit.svg