Hem / Handbollförbundet Öst / Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Bakgrund 
Inför säsongen 2021 bildades Handbollförbundet Öst varför vi i verksamhetsplanen för 2021 fokuserat på nya distriktet och dess primära verksamhet (basverksamheten). Vi jobbar med vissa utvecklingsområden, men större utvecklingsområden är inte lika prioriterade i denna plan. Det kommer öka till verksamhetsplan för 2022 när vi har den nya organisationen implementerad. 
 
Organisationsstruktur 
Verksamheten 2021 kommer bland annat påverkas av att styrelsen utökas med nya ledamöter samt att alla kommittéer får nya medlemmar. Under året kommer också tydliga arbetsområden för medarbetarna på kontoret att utformas där alla ska får möjlighet att fördjupa sig och bli sakkunniga i sina områden.   
 
Verksamhetsområdena Utbildning, Domare & funktionär, Tävling, Föreningsutveckling och ska under året skapa föreningsnätverk med en kontaktperson i varje förening. 

Synlighet för alla  
Vi kommer under året fortsätta arbeta för att synas mer inom alla verksamhetsområden i våra sociala kanaler; webb, Facebook, Instagram.  
I samarbete med SHF genomförs Handbollsveckan 3 – 12 september där vi gör handbollen mer synlig i distriktet i alla delar av verksamheten. Detta samarbete görs med alla SDF i hela landet.

Plan inom olika verksamhetsområden 
Inom varje verksamhetsområde ligger fokus under 2021 på följande: 
Domare & funktionär  
Domartillsättning U13 – Herr2/Dam1 samt andra tävlingar tex pre, after season, USM.  
Funktionärstillsättning SHE, HBL, allsvenska, div 1–2. 
Tillsätta matchinstruktörer.
Clever Service. 

Handbollsutveckling 
Genomlysa hur många domare, funktionärer, utbildningsinstruktörer och matchinstruktörer (MI) som finns i distriktet i syfte att bedöma vilka insatser som behöver genomföras för att rekrytera samt behålla domare och funktionärer.  

Föreningsutveckling 
Vara ett stöd till föreningarna och förbundets utvecklingsprojekt.   
Samverkar med RF-SISU. 
Administrativt stöd för IdrottOnline.  
Ansvara för arrangemang som förbundet arrangerar.  
Inspirationsträffar. 

Handbollsutveckling 
Få minst 10 föreningar att komplettera med alternativa spelformer som exempelvis Hand the ball, Beachhandboll, Parahandboll. 

Förbunds- och föreningsutveckling 
Skapa en utvecklingskommitté  
Rekrytera ungdomar till handbollen genom rörelsesatsning i skolorna i samarbete med RF-SISU samt genom Hand the ball med SHF, kopplat till Skol IF.
Samverka med kommun/skola.  

Tävling 
Arrangera all form av tävling från handbollsfestival till distriktsserierna för senior.  
Vara drivande i arrangemangen kring tävlingsverksamheten.   
Stöd i TA = tävlingsadministrations systemet.  
Hantera matchflyttar.  
Samverkar med kommunerna kring bokningar.   

Handbollsutveckling 
Se över spelformerna 5 mot 5 och alternativa spelformer. Arbeta för hur vi kan behålla fler och vilka alternativa spelformer vi kan erbjuda.   

Utbildning 
Genomföra tränarutbildningar steg 1 till steg 5 för tränare.  
Spelarutbildning 2.0 
Utbildning för domare och funktionärer från steg 1 – 5.  
Arrangera målvaktsutbildningar och specifika spelarutbildningar.   

Handbollsutveckling 
Instruktörsutveckling för att kvalitésäkra och behålla våra instruktörer i samtliga utbildningar. 
Se över spelarutbildningen (3.0) och dess syfte kopplat till SVC och behålla perspektiv tillsammans med de andra SDF: en

Övergripande 
Ansvara för verksamhetskonferenser, ordförandeforum och årsmöten.  
Planera och organisera verksamheten efter uppsatta mål.  
Ha aktiv dialog med kommuner, RF-SISU, SHF. 
Se över avtal, samarbetspartner och sponsring.  

Förbunds- och föreningsutveckling 
Forum för hallar – skapa nätverk för att samverka i frågor om hallar med föreningarna.   

Synlighet 
Se över alla befintliga avtal och skapa bättre samverkansavtal. 

 

POSTADRESS
Handbollförbundet Öst
Box 11016, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS
Idrottens hus
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

E-post: This is a mailto link
Faktura: This is a mailto link
Bankgiro: 206-3469
Organisationsnummer: 802001-3499

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgTwitter_vit.svgLinked_vit.svg