Hem / Handbollförbundet Öst / Svenska handbollförbundet

Svenska handbollförbundet

Policy, vision, värdegrund och etik.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn. Det är det namn vi använder när vi pratar om alla delar av vår verksamhet. Allt från Svenska Handbollförbundet med distriktsförbunden till alla våra klubbar och föreningar med dess alla medlemmar. Alla vi som ingår i den stora handbollsfamiljen - du som spelar i landslaget, du som jobbar som kanslist, du som dömer, du som är publik, du som har ett styrelse- eller kommittéuppdrag, du som tränar handboll en, två, tre eller sju dagar i veckan, du som ser till att alla spelare i hela sverige har rena matchkläder att ta på sig, du som ser till att bollarna är pumpade till varje träning, du som bakar till caféet, du som kollar biljetter, du som är anhörig eller förälder, du som precis har börjat spela och du som har spelat hela livet. Du är en del av svensk handboll och tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Vår vision är inte blygsam: Svensk handboll - alltid i världsklass i allt vi gör. Den handlar om att vi vill vara världens bästa inom alla områden, att vi vill utvecklas och förbättras. Vi vill framåt. Den handlar inte bara om att vi vill se Sverige högst upp på prispallen i mästerskapen, den handlar om att skapa en handbollsrörelse med ett enat fokus kring våra värderingar och att lägga grunden till och skapa möjligheter för en idrott i världsklass.

Handbollens värdegrund

Verksamheten inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten VillFN:s Barnkonvention och de mänskliga rättigherna samt Svenska Handbollförbundets policyprogram. Den ska också präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och där den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.

Handbollens etik

 • Svenska Handbollförbundet tar avstånd från alla former av fusk och doping.
 • Beträffande doping gäller
  • att enskilda spelare och ledare har ett personligt ansvar att vara insatta i gällande dopingsreglemente och att detta följs.
  • att föreningarna har skyldighet att informera sina spelare och ledare om dopingsreglementet.
  • att frågor avseende antidoping diskuteras i all utbildning på samtliga nivåer.
  • att antidopingsfrågorna behandlas i samband med SHF:s läger- och gymnasieverksamhet.
 • Svensk handboll tar avstånd från alla former av våld, mobbning, nollning, rasism och sexuella trakasserier.
 • Svensk handboll tar avstånd från användandet av droger och alkohol samt rökning i samband med träningar, matcher och turneringar.
 • Inom Svensk handboll respekterar vi alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar.
 • Alla är välkomna till handbollen under förutsättning att man inte brottsligt utnyttjar sin situation religöst, rasistiskt och sexuellt. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.
 • Det är en självklarhet att alla inom svensk handboll arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med all handbollsutövning.
 • Inom svensk handboll arbetar vi aktivt för att låta ungdomar få inflytande, bli delaktiga och få ta ansvar för utvecklingen av svensk handboll.
 • Vi arbetar också aktivt för jämställd handboll och att på olika nivåer få in fler kvinnor i beslutande organ.

POSTADRESS
Handbollförbundet Öst
Box 11016, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS
Idrottens hus
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

E-post: This is a mailto link
Faktura: This is a mailto link
Bankgiro: 206-3469
Organisationsnummer: 802001-3499

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgTwitter_vit.svgLinked_vit.svg