Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Namnändring inom paraverksamheten

Gåendehandboll byter namn till Parahandboll. Ändringen började gälla 1 januari 2023. Parahandboll som paraplybegrepp ska istället benämnas som Para. I beskrivande text kan med fördel paraverksamhet användas.

Bakgrund

Mot bakgrund av att Svenska Handbollförbundet organiserade verksamheten för personer med funktionsnedsättning fastställdes att vi då skulle bedriva verksamheten i de två klasserna Gåendehandboll och Rullstolshandboll. Vi upplever nu att vi är i ett nytt läge och ville genomföra en namnändring.

Inom nuvarande Gåendehandboll framkommer det ofta frågetecken vad det innebär, vilka som får delta och hur det ska utföras. Vi vill med ett namnbyte förenkla betydelsen, möta det vardagliga användandet och kommunikationen samt minimera frågetecknen kring typen av handboll för personer med olika funktionsnedsättningar.

Definitionen Gåendehandboll upplevs inte beskriva verksamheten på ett adekvat sätt och används inte på ett naturligt sätt av verksamheten samt att begreppet "Gå-idrott" inom andra idrotter idag av gemene person upplevs som en verksamhetsform för 65+.

Syfte och beskrivning av verksamheten

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs nu inom Svenska Handbollförbundet i de två grenarna Parahandboll och Rullstolshandboll.

Grenarna nedan finns redan idag och i framtiden kommer fler klasser att utvecklas inom respektive gren såsom Gul och Blå för Parahandbollen och ”4-a-side och 6-a-side” inom Rullstolshandbollen.

Parahandboll är grenen som arrangeras för målgruppen med kognitiva funktionsnedsättningar så som intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Även spelare med lättare fysiska funktionsnedsättningar (där spelaren ej är beroende av rullstol som förflyttningshjälpmedel) men som på grund av funktionsnedsättningen inte kan delta på lika villkor i den traditionella handbollen får också erbjudas att delta.

Rullstolshandboll är grenen som utövas av spelare som har ett rörelsehinder. Kravet för att delta är att den aktive ska ha en skada eller en diagnos som gör att spelaren inte kan delta i traditionell handboll eller i Parahandboll. Det kan vara allt från exempelvis ett amputerat underben till ryggmärgsbråck.

Läs mer om vår paraverksamhet

Publicerad: 2023-02-05

Senast uppdaterad: 2023-02-07

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!