Hem / Bestämmelser

Bestämmelser

Barn och Ungdom, U7-U19

Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) är ett dokument som samlar ett antal centrala bestämmelser för barn och ungdomar. Syftet är att skapa ett gemensamt ramverk för barn- och ungdomshandbollen i Sverige. Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller. Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet. Nedan finner ni länkar till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, bilagor, samt Tävlingsföreskrifter för Handbollförbundet Öst Barn och Ungdom.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom TBBU

Bilagor till TBBU

Tävlingsföreskrifter HF Öst Barn och Ungdom 

RegionsTolvan

Höstens och Vårens Spel U10 och U9
Uppdateras inom kort

Förändringar av minihandbollens regler SHF
PDF Dokument

Sporrong Cup
Uppdateras inom kort

Seniorer och Trim

Följande tävlingsbestämmelser gäller för Seniorserierna i Handbollförbundet Öst (HF Öst) och kompletterar de ordinare Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingshandboken (TH). Om HF Östs och SHFs bestämmelser motsäger sig varandra är det SHFs som gäller.
Tävlingskommittén (TK) i HF Öst kan utfärda kompletterande anvisningar till Tävlingsbesämmelserna för StHF.

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser finner ni på deras webbplats

Tävlingsföreskrifter HF Öst Senior

Pre & After Season

Domare och funktionärer

Följande tävlingsbestämmelser gäller för domare och funktionärer i senior- och ungdomsserier adminstrerade av Handbollförbundet Öst.

Tävlingsföreskrifter Domare och Funktionärer


Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.

POSTADRESS
Handbollförbundet Öst
Box 11016, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS
Idrottens hus
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

E-post: This is a mailto link
Faktura: This is a mailto link
Bankgiro: 206-3469
Organisationsnummer: 802001-3499

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgTwitter_vit.svgLinked_vit.svg