Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

 

Svenska Handbollförbundet är en del av Idrottsklivet

Idrottsklivet är satsningen på att öka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden. 14 specialidrottsförbund och 11 RF-SIDU-distrikt deltar tillsammans i Idrottsklivet.

Bakgrund

I regeringens budget för 2023 finns ett årligt stöd på 100 miljoner kronor i tre år för att stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden.

Syfte och mål med Idrottsklivet

Syftet med Idrottsklivet är att stärka den föreningsidrottsliga närvaron i angivna områden för att främja inkludering, öka tryggheten samt bidra till det brottsförebyggande arbetet. Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens långsiktiga arbete med Strategi 2025 och bedrivas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

 • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
 • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
 • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull fritid.


Koppling till Strategi 2025

Vi – idrottsrörelsen – har gemensamt beslutat att vi vill nå nya människor och bli fler. Som folkrörelse är vi även måna om att spegla landets befolkning och möjliggöra för alla som vill att ta del av föreningsidrotten.

Satsningen Idrottsklivet är en uppväxling av ett redan pågående arbete med att främja barn och ungas deltagande i föreningsidrotten – särskilt för de barn och unga som i dag står längst ifrån. Vi vet att idrott inte bara är rörelse och fysisk aktivitet utan även gemenskap, utveckling och ett varaktigt sammanhang. Träningarna och föreningen blir för många en frizon och en plats för drömmar om framtiden och ledarna blir för många unga viktiga vuxna.

Att växa upp i socioekonomiskt svaga områden ger barn och unga sämre förutsättningar för att kunna delta i samhället på lika villkor. Barn och unga som lever i ett socialt utanförskap har högre risk att drabbas av ohälsa, våld, arbetslöshet och kriminalitet. De barn och unga som står längst ifrån idrottsrörelsen är alltså troligtvis de barn och unga som behöver idrotten mest.

I vår strävan att finnas för fler möter vi allt större utmaningar i ett samhälle med ökad segregation och med allt fler som lever i socialt utanförskap. Vi tror inte att det räcker att bara göra som tidigare. Vi behöver hitta nya arbets- och tillvägagångssätt för att lyckas. Tack vare kartläggningar av vår verksamhet och utvärdering av tidigare arbete kan satsningen formas utifrån ny kunskap och kännedom om framgångsfaktorer.

Ett kunskapskliv ligger därför till grund för en uppväxling av arbetet och det kliv som idrotten nu tar – inte bara för idrottsrörelsen utan för hela Sverige.

Regeringens satsning och idrottsrörelsens inkluderingsarbete

Regeringens syfte med stödet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag. Utöver de hälsovinster och den sociala gemenskap föreningsidrotten ger för den enskilde bedömer regeringen att idrotten i sig fyller en viktig funktion i arbetet med att främja integration och i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan 2015 har idrottsrörelsen arbetat med ett omfattande integrations- och inkluderingsarbete vilket möjliggjorts av särskilt riktade anslag. Initialt var det resurser för att inkludera nyanlända och asylsökande i verksamheten och bidra till en meningsfull vardag. 2017 tillkom resurser för segregerade områden i enlighet med det långsiktiga reformprogram för minskad segregation som dåvarande regeringen lanserade.

I mars 2023 presenterade Riksidrottsförbundet ny statistik utifrån regionala statistikområden och LOK-aktiviteter som visar hur många barn och unga som deltar i föreningsidrott utifrån vilken stadsdel eller vilket område de bor i. Syftet med analysen har varit att kartlägga vilka barn och ungdomar i Sverige som deltar och vilka som inte deltar i föreningsidrotten, utifrån var de bor. Underlaget blir en grund för ett intensifierat arbete för att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.


Deltagande specialidrottsförbund, distrikt och handbollsföreningar


Specialidrottsförbund:

 • Svenska Badmintonförbundet
 • Svenska Basketbollförbundet
 • Svenska Bordtennisförbundet
 • Svenska Brottningsförbundet
 • Svenska Budo & Kampsportförbundet
 • Svenska Fotbollförbundet
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Gymnastikförbundet
 • Svenska Handbollförbundet
  • Deltagande handbollsföreningar
  • BK Heid
  • Borlänge HK
  • Borås HK
  • Byttorps IF
  • Eskilstuna Guif
  • Gökstens BK
  • Haninge HK
  • HK Malmö
  • HP Warta
  • Huddinge HK
  • IF Hallby HK
  • IFK Kristianstad
  • Kista SC KFUM
  • Kvibergs HK
  • NKIK Norrköping
  • OV Helsingborg
  • RP IF Linköping
  • Sannadals SK
  • Sollentuna HK
  • Uppsala HK
  • VästeråsIrsta HF
  • Örebro SK Herr
 • Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • Svenska Simförbundet
 • Svenska Skolidrottsförbundet
 • Svenska Tennisförbundet

RF-SISU distrikt:

 • Dalarna
 • Halland
 • Skåne
 • Småland
 • Stockholm
 • Sörmland
 • Uppland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro län
 • Östergötland

 

Kontaktpersoner


Svenska Handbollförbundet

Cecilia Vestman
Verksamhetsutvecklare Idrottsklivet
070-791 13 10
cecilia.vestman@handboll.rf.se

Per Ekberg
Utvecklingschef
070-646 87 30
per.ekberg@handboll.rf.se

Daniel Hobsjö
Verksamhetsutvecklare
076-495 37 06
daniel.hobsjo@handboll.rf.se

Publicerad: 2023-09-21

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!